Tyfu'r dyfodol

Ffordd o fyw yw ffermio ac yn sicr nid yw'n rhagfynegadwy. Dyna pam fod yn rhaid i'ch fferm fod yn ddigon effeithlon i dyfu cnydau sy'n gynaliadwy ac yn broffidiol nawr ac yn y dyfodol.

Rheoli gwrtaith silwair

Ni ddylai cael cnwd da o laswellt ar gyfer silwair fod yn gymhleth, dim ond ychydig o gamau syml fydd yn arwain at ganlyniadau trawiadol.