Tyfu'r dyfodol

Ffordd o fyw yw ffermio ac yn sicr nid yw'n rhagfynegadwy. Dyna pam fod yn rhaid i'ch fferm fod yn ddigon effeithlon i dyfu cnydau sy'n gynaliadwy ac yn broffidiol nawr ac yn y dyfodol.

Oilseed micronutrients

If you supply your oilseed crops with exactly the right micronutrients where and when they are needed this will prevent yield losses or quality reduction due to deficiencies.