Tyfu'r dyfodol

Ffordd o fyw yw ffermio ac yn sicr nid yw'n rhagfynegadwy. Dyna pam fod yn rhaid i'ch fferm fod yn ddigon effeithlon i dyfu cnydau sy'n gynaliadwy ac yn broffidiol nawr ac yn y dyfodol.

Spring nutrition of winter cereals

When winter cereals begin spring growth getting the crop moving and maintaining its momentum should be the main focus of the spring nutrition strategy.