Tyfu'r dyfodol

Ffordd o fyw yw ffermio ac yn sicr nid yw'n rhagfynegadwy. Dyna pam fod yn rhaid i'ch fferm fod yn ddigon effeithlon i dyfu cnydau sy'n gynaliadwy ac yn broffidiol nawr ac yn y dyfodol.

Hybu tyfiant y gwanwyn

Bydd defnyddio nitrogen cynnar fel nitrad yn rhoi'r dechrau gorau i'r borfa, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys sylffwr - mae'n gwella effeithlonrwydd nitrogen ac yn gwneud yn iawn am y diffygion yn eich pridd.