Tyfu'r dyfodol

Ffordd o fyw yw ffermio ac yn sicr nid yw'n rhagfynegadwy. Dyna pam fod yn rhaid i'ch fferm fod yn ddigon effeithlon i dyfu cnydau sy'n gynaliadwy ac yn broffidiol nawr ac yn y dyfodol.

Rheoli sylffwr glaswelltir

Nid oes yn rhaid i reoli sylffwr glaswelltir olygu newidiadau mawr. Gall dim ond newid gwrteithiau roi canlyniadau trawiadol.